Otwarte

Udział w otwartych szkoleniach biznesowych jest przeznaczony tylko dla przedstawicieli różnych firm. Odbywa się ono we wcześniej z góry ustalonym miejscu, a liczba miejsc jest ściśle ograniczona. Tematyka szkolenia zależna jest tutaj od potrzeb rynku. Uczestnikami są specjaliści z różnych firm, z różnych regionów kraju, dzięki czemu tworzy się świetne środowisko do wymiany zdań, doświadczeń, przedstawienia odmiennych rozwiązań danego problemu. Jest to ponadto okazja do poznania innych osób z branży oraz do nawiązania kontaktów. Poruszane tematy mogą się namnożyć lub ściśle ukierunkować, gdyż wiele zależy tutaj od dyskusji uczestników, toku ich rozmów. Szkolenia otwarte mają więc bardzo ciekawą formę, jednak pod warunkiem, że uczestnicy będą chętni do rozmów, dzielenia się swoim doświadczeniem. W innym wypadku szkolenie może nie wypaść zbyt efektownie.