Zamknięte

Ten rodzaj szkolenia znacznie różni się od szkolenia otwartego. Szkolenia zamknięte dostosowywane są do konkretnej firmy i organizowane są w wyniku niemożności poradzenia sobie z określonym problemem, sytuacją. Podstawą wyboru tematyki, trenera jest dokonanie analizy potrzeb firmy i jej pracowników. Po dokładnej weryfikacji zrządzający są dopiero w stanie wybrać adekwatny program szkoleniowy. Dodatkowym plusem jest na pewno wybór czasu i miejsca organizacji szkolenia. Najczęściej trenerzy zapraszani są do siedziby danej firmy, a szkolenia odbywają się w zakładanym dla wszystkich czasie pracy. Na pewno dobre w szkoleniach zamkniętych jest to, iż rozmawia się na tematy problematyczne, które ściśle dotyczą firmy – nie odbiega się w rozmowach za daleko, zaś uczestnicy są skupieni, aby znaleźć idealne rozwiązanie. Minusem jednak może być to, że wszyscy się znają, dlatego nie każdy może mieć na tyle odwagi, aby przy przełożonych czy kolegach mówić o sprawach niewygodnych, które w złym świetle stawiają firmę.